جهت ثبت هرگونه شکایت با هر موضوعی، ابتدا به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کرده و با ارسال تیکت جدید شکایت خودتان را همراه با اسناد و مدارک معتبر برای پشتیبانی ما ارسال کنید.